Bengt Lindström

Comité Bengt Lindström

Konstnären

Bengt Karl Erik Lindström (Storsjökapell, 3 September 1925 – Sundsvall, 29 January 2008) tillhör en av de stora konstnärerna som tillförde nya dimensioner inom 1900-talskonsten.

Hans verk, inspirerat av och ofta baserat på traditionerna och historia i den nordiska världen och tematik. Han blev internationellt välkänt på grund av dess kraftfulla presentation av mänskliga teman ochhistoria och avbildade detta i starka färger.

Lindströms inflytande på hur konst var och upplevdes kan inte underskattas. Hans uppskattning av samisk kultur och hur han integrerade dess traditioner i sitt arbete ledde till ett nytt visuellt uttryck och upplevelse. Lindströms konst blev mycket erkänd, inte bara i sitt hemland, utan i hela världen. Många utställningar hölls och hålls över hela Europa och USA, han blev med åren mycket omtyckt bland konstkritiker, konstännare så även i bland den breda allmännheten.

Bengt Lindström blev och förblir en av de stora nordiska gestalterna. Hans konstnärliga skapelser existerar över hela världen, är en oeuvre som lämnar ingen oberörd och uppskattas av konstälskare överallt.

Comité Bengt Lindström

Bengt Lindström valde att under sin levnad att ombesörja och främjandet och försvaret av sitt namn och sitt arbete till Comité Bengt Lindström.

Comité Bengt Lindström ägnar sig åt de uppgifter som den hade till uppgift att hantera med hjälp av konstnärens vilja. Det är den enda institution som erkänns av den internationella konstmarknaden som kontrollerar och autentiserar konstverk av Bengt Lindström. Vi granskar och katalogiserar hans verk så attslutligen en korrekt katalog över hans verk kan sammanställas. Kommitténs databas innehåller det arbete som bestämdes och formellt autentiserats av kommittén.

Kommittémedlemmarna är bosatta i olika länder med fast representation i Sverige, Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Portugal. De delar många decenium i kunskapen om Lindströms arbete och kan tillhandahålla pålitlig expertis genom sitt nära och noga samarbeta i processen att fastställa verks autenticitet.

Comité Bengt Lindström är oberoende och har inte ett kommersiellt intresse eller mål. Utskottets ledamöter får ingen ersättning för sitt arbete.

Uppdrag

Genom testamente anförde Bengt Lindström att främja och försvara sitt arbete till Comité Bengt Lindström. Kommittén styrs av den franska lagen av den 1 juli 1901, som officiellt inrättades vid prefekturen den 7 juni 1999 (SIRET 429 681 281 0001 1 – APE 913).

Comité Bengt Lindström, den enda institution som erkänts av den internationella konstmarknaden för att kontrollera och autentisera konstverk av Bengt Lindström, är helt dedikerad till de uppgifter som den tilldelades av konstnärens vilja. Kommittén upprätthåller konstnärens moraliska rättigheter och skyddar hans namn och rykte och övervakar att hans verk används korrekt.

Kort sagt är Comité Bengt Lindströms uppdrag att:

  • främja och sprida kunskap om Bengt Lindströms arbete;
  • bringa reda och organisering av alla dokument som rör hans portfölj;
  • beskriva alla verk som ingår i hans portfölj, och upprätthålla en databas om detta;
  • genom detta, bidra till verifiering av hans verk, och
  • försvara hans namn och övervaka korrekt användning av hans konstverk.

Comité Bengt Lindström är oberoende och har inte ett kommersiellt intresse eller mål. Utskottets ledamöter får ingen ersättning för sitt arbete.