Autentisering

Comité Bengt Lindstrom logo

Comité Bengt Lindström hjälper gärna till i alla frågor som rör Bengt Lindströms konst. Om du har en fråga eller behöver information är du välkommen att meddela oss!

 

The Y-et, Midlanda-Sundsvall, Sweden, 1995

Comité Bengt Lindström, den enda institution som erkänts av den internationella konstmarknaden för att kontrollera och verifiera konstverk av Bengt Lindström, ägnas åt verifiering och certifiering av Bengt Lindströms konstverk. Kommitténs databas är internationellt erkänd som den mest uppskattade informationskällan för att bestämma Lindströms konst.

Ägaren till ett konstverk som vill verifiera detta konstverk är välkommen att kontakta kommittén via e-post eller direkt starta en autentiseringsprocess.

För att begära en autentisering uppmanas du vänligen att skicka e-post till en uppsättning foton av god kvalitet på framsidan och baksidan av konstverket, såväl som alla specifika detaljer, till exempel runt proveniensen. Dessutom krävs en skanning av ett ifylldt formulär för certifikatbegäran, vilket ger kommittén nödvändig primärinformation. Detta formulär kan enkelt laddas ner genom att klicka på knappen nedan.

För ett officiellt autentiseringsintyg debiteras en återbetalningsavgift.
Detta är en icke vinstdrivande avgift för stöd och underhåll av kommitténs arbete.
Avgiften inkluderar all forskning, kommunikation, material, transport och postkostnader.
Inga extra kostnader debiteras.